O NAMA

Advokatska kancelarija „Ninić“ osnovana je kao samostalna i nezavisna kancelarija 2018. godine u Beogradu. Primenjujući najviše etičke i profesionalne standarde, u saradnji sa renomiranim pojedincima i timovima stručnjaka, pružamo širok spektar usluga fizičkim i pravnim licima u svim oblastima prava. U zavisnosti od ciljeva, potreba i mogućnosti naših klijenata, utvrđujemo zajedničku strategiju delovanja i tragamo za optimalnim i održivim rešenjima. Pratimo sve dinamične promene u pravnom sistemu i u svakom trenutku spremi smo da pružimo efikasnu i delotvornu pravnu zaštitu našim klijentima, vodeći računa o njihovom legitimnom interesu.

Advokatska kancelarija „Ninić“ teži izgradnji dugoročnog poverenja svih svojih klijenata i za cilj ima stvaranje prepoznatljivog i kvalitetnog brenda u sektoru pravnih usluga i zastupanja u Republici Srbiji. Smatramo da se profesionalno zastupanje klijenata temelji na principima stručnosti, inovativnost, efikasnost, ekonomičnosti, solidarnosti, lojalnosti i reciprociteta. Problemima svih klijenata u advokatskom radu treba pristupiti sa najvišim stepenom pažnje, odnosno jednako odgovorno i posvećeno, bez izuzetka i bez podele na „male“ ili „velike“. Odnos obostranog poštovanja ličnosti i poverenja za nas je ključ uspešne saradnje između advokata i klijenta.

Osnivač Advokatske kancelarije „Ninić“
Advokat IVAN D. NINIĆ