KLIJENTI

Advokatska kancelarija „Ninić“ primenjuje najviše standarde privatnosti u radu sa svim svojim klijentima i poštuje pravila koja uređuju postupanje advokata sa advokatskom tajnom na način propisan Kodeksom profesionalne etike advokata.

Orijentisani smo u najvećoj meri na rad sa građanima i privatnim sektorom, a među našim klijentima su: ugledi pojedinci iz različitih društvenih profesija, mala i srednja preduzeća, preduzetnici, zanatlije, uruženja građana/nevladine organizacije, mediji i drugi subjekti.