Advokatska kancelarija

Ivan D. ninić

Radno pravo

Korporativno pravo

l

Upravno pravo

Javne nabavke

Krivično i prekršajno pravo

w

Medijsko pravo

Advokatska kancelarija „Ninić“

Mi težimo izgradnji dugoročnog poverenja svih svojih klijenata i za cilj ima stvaranje prepoznatljivog i kvalitetnog brenda u sektoru pravnih usluga i zastupanja u Republici Srbiji. Smatramo da se profesionalno zastupanje klijenata temelji na principima stručnosti, inovativnost, efikasnost, ekonomičnosti, solidarnosti, lojalnosti i reciprociteta.

Dura lex, sed lex

„Strog zakon, ali zakon“

Vincit omnia veritas

„Istina sve pobedjuje“

Nulla poena sine lege

„Nema kazne bez zakona“

In dubio pro reo

„U sumnji presudi u korist okrivljenog“

Unus testis, nullus testis

„Jedan svedok, ko nijedan“

Error iuris nulli prodest

„Zabluda o pravu nikome ne koristi“

Nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet

„Niko na drugoga ne može preneti više prava nego što sam ima“

Ignorantia legis nocet

„Nepoznavanje zakona šteti“

Iustitia est omnium et domina et regina virtutum

„Pravičnost je gospodarica i kraljica svih vrlina“

Da mihi facta, dabo tibi ius

„Daj mi činjenice, daću ti pravo“